Trong những năm vừa qua, tôi đã từng hân hạnh làm việc - hợp tác với những thương hiệu ở Việt Nam và quốc tế trong nhiều dự án khác nhau. Từ những dự án hợp tác quảng cáo đến những buổi vẽ tranh trực tiếp tại sự kiện, tất cả đều là niềm vinh dự cho tôi khi có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình tạo ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ nếu bạn có ý tưởng làm việc hoặc dự án hợp tác, tôi rất mong chờ có cơ hội làm việc cùng bạn. Xin cảm ơn.

clients.jpg