Kiquy Foodashion Girls là dự án phụ của tôi kết hợp thời trang và thực phẩm. Tôi lấy cảm hứng thời trang từ các bộ sưu tập và kết hợp với loại thực phẩm phù hợp để tạo ra tác phẩm mới thú vị hơn. Tất cả đều được vẽ bằng tay dùng màu nước.

VR.jpg